Burn-Out

 5 min Iris Bouman

Burn-Out, 42% van de werknemers vindt dat er maatregelen nodig zijn, en wel nu!

De dikke van dalen definieert een burn-out als “een toestand van geestelijke uitputting van gevolge van langdurige stress”. Een situatie waar je liever van vandaan blijft. Echter overkomt het veel mensen. Er bestaat dan ook een grote kans dat je wel eens met iemand in aanraking bent gekomen die een burn-out heeft gehad, momenteel heeft, of die ertegenaan hikt. Dit blijkt ook uit de cijfers.  

Uit recentelijk onderzoek van TNO (2022) blijkt dat 1,3 miljoen werknemers last hebben van burn-outklachten. Dit is een grote groep die elk jaar stijgt. Er wordt namelijk steeds meer verwacht van de werknemer. Een goede reden om in dit onderwerp te duiken. 

In deze blog word je meegenomen naar de oorsprong van de term burn-out, trends, oorzaken en kosten versterkt door actuele cijfers.  

 

Waar komt het woord burn-out eigenlijk vandaan? 

Het woord burn-out werd begin jaren 70 gebruikt door de Amerikaanse psychotherapeut Herbert Freudenberger en Christina Maslach. Het bestaat uit drie opvattingen; uitputting, cynisme (afstand houden van werk) en een lager zelfbeeld. De mix van deze drie aspecten zorgt voor een burn-out. Per persoon zal de balans tussen deze drie aspecten anders zijn.  

 

Trends in burn-out (klachten) 

Zoals je zojuist te weten bent gekomen, hebben in 2022 1,3 miljoen werkenden een burn-out gekregen en stijgt dit aantal elk jaar. Er ontstaat dus een trend in burn-out(klachten).Zo blijkt uit onderzoek van de NEA (2007 – 2018) dat het percentage burn-outklachten in 2007 rond de 11% lag. In 2018 lag dit rond de 17%. Een flinke stijging dus. Zie hiernaast het verloop over de jaren heen. 

Een ander belangrijk aspect waar we burn-out gegevens kunnen achterhalen, is het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Bedrijfsartsen melden hier beroepsziekten via het ‘Peilstation Intensief Melden’ (PIM). In het figuur aan de linkerkant wordt de top-drie van beroepsziekten aangeduid. Je ziet een duidelijke stijging van psychische klachten: de basis voor een burn-out.  

Er kan worden geconcludeerd dat voornamelijk de psychische aandoeningen met 74% de overhand neemt. De sub diagnose geeft aan dat deze aandoeningen voornamelijk voortvloeien uit ‘overspanning en burn-out’ gevolgd door de diagnose PTSS, ‘depressie’ en overige psychische klachten (NCvB, 2018). 

Naast de duidelijke trend(s) omtrent burn-outklachten zijn er diverse oorzaken te vinden.  

 

Burn-out oorzaken  

We zien het steeds meer op maatschappelijk niveau. TNO (2022) stelt dat 23% van de werknemers te maken heeft met ongewenst gedrag op de werkvloer. Een onveilige werkcultuur is met bijna een kwart een belangrijke factor voor het uitvallen van werknemers. De HR club ziet de term werkcultuur wel eens terugkomen bij een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) of medewerkerstevredenheids-onderzoeken. Wij zijn van mening dat je een veilige werksfeer kunt realiseren door open het gesprek aan te gaan en werknemers te laten reflecteren. Mogelijk met een deskundige erbij. Ook een POP gesprek extern uit handen geven biedt een werkgever meer draagvlak voor het willen doorbreken van een onveilige werksfeer.  

Daarnaast ervaart 36% een (te) hoge werkdruk. Dit komt mede door de tekorten op de arbeidsmarkt. Dit resulteert is een discrepantie tussen de onveranderde (jaar)doelen t.o.v. het dalende Fte’s. Onder andere de zojuist genoemde oorzaak resulteert in een ziekmeldingspercentage van 37% die direct te herleiden is aan werkdruk of werkstress. Deze problemen leiden tot angststoornissen of gevoelens van somberheid en depressie (burnoutpoli,2022).  

TNO (2022) heeft berekend dat een gemiddelde verzuimdag €300,- kost. De gemiddelde verzuimkosten per werknemer waren in 2020 €11.000,-. Het bedrijfsleven was in 2020 als klap op de vuurpijl €2,8 miljard euro kwijt aan o.a. vervanging van verzuim gerelateerd personeel.  

 

Hoe nu verder? 

We zien dat de werkgever een burn-out steeds serieuzer neemt en proactief maatregelen neemt. Dit komt ook door de opmars van het fenomeen werkgeluk waar een burn-out haaks op staat. Steeds meer werknemers kiezen voor zichzelf en doelen op werkgeluk. Om hierin mee te gaan en een burn-out preventief te voorkomen, heeft 34% van de werkgevers een aanspreekpunt ingesteld voor werkgevers en heeft 48% van de werkgevers meer autonomie aan de werknemers gegeven (TNO, 2022).  

Wil jij meer te weten komen over het onderwerp burn-out /verzuim / wet- en regelgeving? Onze deur staat open voor een kop koffie. We praten je graag bij over hoe jij bij kan dragen aan het voorkomen van een burn-out en het beter inregelen van een fijne werkomgeving.  

Terug naar overzicht

Geplaatst op 14 september 2023