De grootste bijdragers aan stress op de werkvloer

 5 min

Werkstress, 34% van de werknemers geeft werkstress aan als reden voor verzuim. Wat kunnen we verwachten en wat kunnen we hieraan doen? 

Bijna iedereen kent het wel. Stress op de werkvloer. Stress is de meest voorkomende oorzaak van ziekteverzuim. 36% van het werk gerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Werkstress is niet in alle gevallen ongezond. Als je tijdelijk een gezonde spanning hebt, kan dit ervoor zorgen dat je beter presteert of helpt om een moeilijke taak af te ronden. Uit de cijfers blijkt ook dat 37% van de werknemers vindt dat er maatregelen getroffen moeten worden om werkstress tegen te gaan (Werkstress, z.d.). 

 

Wat verstaan we eigenlijk onder werkstress en waar komt het vandaan? 

Stress wat men ervaart in of door de werksituatie noemen we werkstress. Dit kan het gevolg zijn de hoeveelheid werk. Het kan ook te maken hebben hoe iemand de werkdruk ervaart. Een werknemer die heel perfectionistisch is, kan eerder het gevoel krijgen dat zij de controle verliezen (Werkstress – Verzuim verlagen, z.d.). 

 

Stress herkennen 

Als stress te lang aanhoudt en de werknemer het gevoel krijgt hier onvoldoende invloed op stressverlaging te hebben, kan dit uiteindelijk ten koste gaan van werkprestaties en van zijn gezondheid. Om die reden is het belangrijk dat de werkgever werkstress tijdig waarneemt. Een werkgever kan aanhoudende verschijnselen van stress herkennen bij werknemers. Je kunt hierbij denken aan snelle irritatie, wanneer hij afgeleid wordt. Negatief over zichzelf denken en praten en hierdoor weinig zelfvertrouwen uitstralen in eigen kunnen. Verminderde concentratie, lang over werk doen. Minder flexibele houding bij een verandering. Steeds langer op het werk blijven, omdat taken niet afgerond worden. Steeds de neiging om meer taken zelf te doen en weinig over te laten aan anderen.  

 

Voorkomen is beter dan genezen 

Het tijdig bespreekbaar maken van stress kan bij uw werknemers een gedragsverandering teweegbrengen. Door deze verandering verbeteren zij hun dagelijks functioneren en zijn de werknemers mentaal ook beter weerbaar bij stressvolle momenten. Het tegengaan van verzuim werd vaak de focus gelegd op de kortetermijnoplossing, maar er wordt steeds vaker de nadruk gelegd op de lange termijn oplossingen. In het kader ‘voorkomen is beter dan genezen’ kun je bijvoorbeeld denken aan een gezonde levensstijl, dat zorgt voor meer energie op lange termijn (Nationale Nederlanden, z.d.). 

 

Welke oorzaken komen het vaakst voor bij werknemers en welke worden het vaakst genoemd? 

 

Te weinig of te veel autonomie op het werk

Autonomie op het werk, oftewel regelmogelijkheden, staat voor vrijheid die werknemers ervaren wat betreft het indelen van hun werk. De meeste mensen vinden het fijn om invloed te kunnen uitoefenen op hun werk en werkwijze. Als ze het gevoel hebben dat ze alleen maar een uitvoerder zijn van beleid, kan dit leiden tot ontevredenheid in het werk. Daartegenover voelt niet iedereen zich fijn bij te veel autonomie. De overgang naar zelfsturende teams, kan juist weer voor een dubieus gevoel zorgen. Hierdoor krijgen de werknemers het gevoel dat zij alles zelf uit moeten vinden. 

 

Conflicten op het werk

Een goede werksfeer is belangrijk voor de productiviteit. Conflicten met leidinggevenden en collega’s zorgen niet alleen voor stress, maar zijn ook belangrijke oorzaken van ziekteverzuim. Uit onderzoek is gebleken dat 90.000 ziekmeldingen per jaar ontstaan uit conflicten op de werkvloer. Een conflict kan leiden tot ziekteklachten, slechte nachtrust, waardoor werknemers niet goed zijn uitgerust om aan het werk te gaan. 

 

Continu bereikbaar moeten zijn

Werknemers hebben vaak het idee dat zij continu bereikbaar moeten zijn. Bijna de helft van de werknemers geeft aan dat zij stress ervaren buiten hun standaard werktijden. Zij worden vaak lastiggevallen door werk gerelateerde zaken. Doordat zij in hun eigen tijd nog steeds bezig zijn met werk, kan dit voor extra stress zorgen. 

 

Voortdurend gestoord worden door collega’s

Vroeger kwam het vaak voor dat werknemers in een ruimte werken met maximaal 1 of 2 collega’s. De laatste jaren wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van een grote ruimte, waardoor er meerdere collega’s in één ruimte werken. Meer collega’s om je heen betekent ook meer geluid, meer afleiding en minder productiviteit (Vital Solutions, 2022). 

 

Wat is het verschil tussen werkdruk en werkstress? 

Werkdruk is de druk die een werknemer op zijn werk ervaart. Met deze druk wordt ervan uitgegaan dat de werknemer een taak naar behoren binnen een bepaalde tijd heeft afgerond. Wanneer de werknemer het werk niet binnen de gestelde tijd af kan krijgen, spreken we van een te hoge werkdruk. Werkstress is de reactie die de werknemer krijgt door deze druk. Dit gevoel verschilt per werknemer. We spreken van werkstress, als er een negatieve reactie op de werkdruk is (Ruiten, 2022). 

 

Tips om werkstress bij werknemers te voorkomen 

Het is belangrijk om als werkgever tijdig iets te doen aan werkstress bij je werknemers.  

#1. Herken stressklachten

Je wilt werkstress en ziekteverzuim voorkomen, maar hoe kom je erachter als werkgever of er werknemers binnen jouw bedrijf met stressklachten rondlopen? Wees alert op bijvoorbeeld regelmatig kortdurende ziekmeldingen en gedragsveranderingen. 

 

#2. Betrokken

Het is voor werknemers lastig om te vertellen dat het niet goed gaat. Blijf in contact met je werknemers, zodat je gerichte vragen kunt stellen. Merk je dat je werknemer structureel te lang doorwerkt? Trap dan voor je werknemer op de rem. Signalen op tijd herkennen voorkomt langdurige uitval. 

 

#3. Stimuleer sport en beweging

Voor werknemers is het belangrijk om voldoende te bewegen. Dit is een effectieve manier om stress tegen te gaan. Beweging zorgt ervoor dat zij zich fitter voelen, waardoor ze ook beter bestand zijn tegen stressvolle situaties.  

 

#4. Een duidelijke planning

Als werknemers het werk goed indelen en een duidelijke planning hebben kan dat de stress verlagen. Met een planning weten werknemers wat hen te wachten staat en komen ze niet voor verrassingen te staan.  

 

#5. Zoek samen naar een oplossing

Als een werknemer veel stress ervaart door het werk, moet hij de tijd nemen om oplossingen te vinden. Bij stress is het belangrijk om stil te staan bij hoe het was toen het nog goed ging. Stimuleer de werknemer om actief op zoek te gaan naar datgene waar hij energie van krijgt en ga met hem in gesprek. 

 

#6 Wandelen

Wandelen tijdens de lunchpauze staat erg hoog op de lijst als het gaat over een goed voornemen om stress te verminderen. De werkgever doet er goed aan om meer aandacht te besteden aan lichaam en geest van haar werknemers en hen te helpen om de stress te verminderen/voorkomen (De Jonge (2022). 

 

En nu? 

Naast de bovenstaande tips zijn er nog veel meer manieren om werkstress te voorkomen en te verminderen. Merkt u dat uw werknemers ook weleens werkstress ervaren? En wilt u hier zo goed mogelijk op voorbereid zijn en kunt uw bedrijf hier hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met De HR Club, dan kijken we samen wat we hieraan kunnen veranderen. 

Terug naar overzicht

Geplaatst op 7 september 2023